mmcité+ a.s.
Bílovice 519
687 12 Bílovice
Republika Czeska

+420 572 434 292
info@mmciteplus.com

Wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Brnie, dział B, akta nr 3935

Biznes / zapytania ofertowe

Ing. Tereza Otáhalová

Ing. Tereza Otáhalová sales assistant

t.bartoskova@mmcite.cz
+420 731 516 822

Roman Křupala

Roman Křupala Sales manager / CZ

+420 724 104 820
Ing. Martin Beníček

Ing. Martin Beníček sales director / SK

m.benicek@mmcite.cz
+420 602 757 822

Jakub Březina

Jakub Březina sales manager / protihlukové stěny

j.brezina@mmcite.cz
+420 734 684 730

 

Ing. Petr Motáň

Ing. Petr Motáň sales manager / PL

JUDr. Josef Svoboda

JUDr. Josef Svoboda sales manager / DE

j.svoboda@mmcite.cz
+420 605 220 344

Petr Vavrouška

Petr Vavrouška sales director / PL

p.vavrouska@mmcite.cz
+420 602 273 306

Ing. Jiří Višenka

Ing. Jiří Višenka project manager

j.visenka@mmcite.cz
+420 735 794 186

Ing. Tomáš Graubner

Ing. Tomáš Graubner główny projektant

t.graubner@mmcite.cz
+420 724 592 092

Jakub Holík

Jakub Holík dyrektor techniczny

j.holik@mmcite.cz
+420 602 520 355